תחילת עבודה:

לתחילת עבודה יש לספק עם ההזמנה:

הנחיות ללקוח

דרישות יצור מלקוח

דרישות היצור נועדו למניעת קשיים בהרכבת המעגל ועיכובי אספקה.
 • למעגל המיוצר ב”שוקולד” התכנון יעשה בתיאום עם חברת צמח.
 • כשרכיבים קרובים לקצה המעגל כולל פידושילים חובה להוסיף שוליים של 5mm.
 • דרישת מינימום 2 פידושילים בכל מעגל.
 • רצוי לא לחבר מעגלים שונים באותה פלטה.
 • רצוי שחברת צמח משה טכנולוגיות בע”מ תטפל ישירות מול יצרן ה – PCB ותאשר את המעגל לפני היצור (שרות זה ניתן ללא תשלום).
 • בהעברת הזמנה יש לספק מחדש את רשימת החלקים והקבצים בגרסה הרלוונטית לייצור.
 • יש להעביר ברשימה נפרדת הערות והערות מיוחדות ( כגון, תפירות ) .
 • שינויים יתבצעו עד כניסת הרכיבים על המכונה, לאחר מכן כל שינוי יגרור תוספת מחיר על המחיר המקורי בהצעת המחיר.עדכונים וסדרי עדיפויות אנו מבקשים לקבל ב E-MAIL .
 • רצוי לקבל ,אם קיימת, דוגמא של המעגל .
 • נא לספק מעגל מודפס ריק לבדיקת גרף טמפרטורה, עדיף מעגל פסול שניתן לשימוש. (לבקש מהיצרן את המעגלים הפסולים במידה ויש).
 • יש לספק רכיבים בסרטים ולא בתפזורת.( אספקה בתפזורת תייקר את הצעת המחיר ).
 • ביצוע יבוש על פי הצורך ובהתאם לצורת האריזה:
  1. רכיבים הדורשים יבוש 48 שעות ב 90C°
  2. כרטיסים הדורשים יבוש שעתיים ב 120C° .
 • באספקת רכיבים בסרטים אורך הסרט יהיה, לפחות, 10 ס”מ ארוך יותר מהכמות הדרושה. הגדרה: זמן אספקה מקבלת ההזמנה ואחרון הפריטים והמסכות, לא כולל זמן יבוש.